Prijava

Novosti

Medpaths završna konferencija 22.-23. srpanj 2014.

U okviru projekta „MEDPATHS - The Snapshot of Mediterranean Hinterlands Richness“, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije organizira završnu konferenciju projekta. Službeni poziv i detalji se......

Prezentacija s predavanja „Destinacijski menadžment i razvoj novih složenih turističkih proizvoda”

Prezentacija s predavanja „Destinacijski menadžment i razvoj ...

Poziv za sudjelovanje na predavanju „Destinacijski menadžment i razvoj novih složenih turističkih proizvoda”

Poziv za sudjelovanje na predavanju „Destinacijski menadžment i razvoj novih složenih turističkih proizvoda”

U okviru projekta „MEDPATHS - The Snapshot of Mediterranean Hinterlands Richness“, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije organizira predavanja na temu „Destinacijski menadžment i razvoj novih ......

ZAPISNIK o obilasku gradilišta u sklopu natječaja: Rekonstrukcija tvrtđave Klis - Providurov stan

Nakon obavljenog posjeta gradilištu, objavljujemo ZAPISNIK o obilasku gradilišta u sklopu natječaja: Rekonstrukcija tvrtđave Klis - Providurov stan...