Prijava

Općina Dugi Rat

http://www.dugirat.com/

Općina Dugi Rat, zajedno s Podstranom na sjeverozapadu, zauzima primorske padine najjužnijeg Mosorova grebena, Primorske kose, od njegova stjenovita hrpta do morske obale. Jugoistočnu granicu prema Omišu tvore stijene ušća Cetine.

Jugozapadno orijentirana padina Primorske kose, izložena izravnom sunčevu zračenju i relativno sklonjena od udara sjevernih vjetrova, pogodovala je razvoju sredozemne toploljubive i tvrdolisne vegetacije, odnosno, uzgoju pravih sredozemnih poljodjelskih kultura: maslina, koštuničavog voća i vinove loze.

Na dodirnoj zoni blago nagnutih plodnih flišnih padina i strmih vapnenačkih stijena niže se nekoliko starih, mahom napuštenih i djelomice obnovljenih sela čiji su se stanovnici spustili na obalu potaknuti novim gospodarskim izazovima.

Tim pojasom duž čitave Primorske kose ide put koji je istodobno pristupnica starim selima i izvrsna rekreativna šetnica te biciklistička staza, a nekoliko planinarskih smjerova koji prelaze preko grebena Primorske kose čine uglavnom obnovljeni stari pristupni putevi do crkvica i groblja na vrhovima i obroncima Primorske kose, odnosno prema njezinu zaleđu. U duhu obnovljena zanimanja za prirodnu i ruralnu kulturnu baštinu, od prapovijesnih kultnih lokaliteta do sakralnih objekata (crkvice sv. Maksima, Gospe Stomorice i sv. Marka) i sklopova pučkog graditeljstva, ta se mjesta danas promiču i obilaze kao dio kulturno-turističke i avanturističke ponude savršeno uklopljene u pitomi dugoratski krajobraz.

SimpleGallery

Search Tags